• PLANLAMADAN ÇÖZÜME GİDEN YOLDA BAŞARIYA DOĞRU BERABER ADIM ADIM

Satış

Şirket yapısında ortaya çıkan değişiklikler özellikle makine ve tesisat yapımı alanı için büyük önem taşır. Ortaya çıkan yeni şartları göz önüne alarak ihtiyaç analizinin yenilenmesi ve güncellenmesi gerekir. Uluslararası iş ortaklıklarımız sayesinde çok iyi durumda olan çalışan iş makinelerinin satışını yapıyoruz. Bu makineler ihtiyaca göre farklı kullanım için yeniden monte edilebilir veya eğer oldukları gibi ihtiyaca cevap veriyorlarsa, hemen işlem ünitesine eklenebilir.  Buna örnek olarak otomobil sektöründeki üretim birimlerini veya özerk calışma merkezlerini gösterebiliriz.